[SOLVED] Special Characters in backend

Post Reply
glenshee
Posts: 9
Joined: Tue Oct 24, 2017 8:40 am

[SOLVED] Special Characters in backend

Post by glenshee »

Hi on backend gets messy with special UTF characters ... like on this photo Image

ąśęłóżźćń are converted to óŠor similar

wiz
Admin
Posts: 447
Joined: Sat Oct 30, 2010 12:23 am

Re: Special Characters in backend

Post by wiz »

Hi glenshee, welcome.

Thank you for reporting this, we already have an open issue on GitHub and we're most likely pushing an update in the upcoming week (or two):
https://github.com/robiso/wondercms/issues/195

wiz
Admin
Posts: 447
Joined: Sat Oct 30, 2010 12:23 am

Re: [SOLVED] Special Characters in backend

Post by wiz »

Please update WonderCMS and Statistics plugin to latest version to resolve the issue.

glenshee
Posts: 9
Joined: Tue Oct 24, 2017 8:40 am

Re: [SOLVED] Special Characters in backend

Post by glenshee »

after update stills happend EDIT:after updates and after clear local files - problem fixed <3 thank you WIZ!

- dear wiz - in offtopic - could you share my translation for polish ?

OVERLAYS
">Saving","> Zapisuję"
">Checking for updates",">Sprawdzam aktualizacje"


BUTTONS
"> Settings","> Ustawienia"


MENU ITEMS
">Current page","> Aktualna strona"
">Menu","> Menu"
">Files","> Pliki"
">Themes","> Motywy"
">Plugins","> Wtyczki"
">Security","> Zabezpieczenia"


CURRENT PAGE
">Page title","> Tytuł strony"
">Page keywords","> Słowa kluczowe"
">Page description","> Opis strony"
"> Delete page","> Usuń stronę"
"return confirm\('Delete (.*?)\?'\)","return confirm('Usuń $1?')"


MENU
">Website title","> Tytuł serwisu"
">Page to display on homepage","> Ustaw jako stronę główną"
">visit","> Zobacz"
"> Add page","> Dodaj stronę"


FILES
">Upload","> Wyślij na serwis"
">Delete files","> Usuń pliki"


THEMES AND PLUGINS
"> Check for updates","> Sprawdź aktualizacje"
"return confirm\('Remove (.*?)\?'\)","return confirm('Usuń $1?')"
">Active","> Aktywna"
"return confirm\('Activate (.*?) theme\?'\)","return confirm('Aktywować $1?')"
"> Activate","> Aktywuj"
"> More info",""> Więcej informacji"
"> Install","> Instaluj"
">Installed version:","> Zainstalowana wersja:"
">Custom repository","> Zewnętrzne repozytorium"
"Enter URL to custom repository","Wprowadź URL do zew. repozytorium"
"> Add", "> Dodaj"
"> Read more about custom repositories","> Więcej informacji o zew. repozytoriach.“


SECURITY
">Admin login URL","> URL logowania"
">Save your login URL to log into your website next time:","> Zachowaj swój URL logowania aby zalogować się ponownie",
">Password","> Hasło"
"Old password","Stare hasło"
"New password","Nowe hasło"
"> Change password","> Zmień hasło"

"> How to restore backup","> Jak przywrócić kopię bezpieczeństwa",
">Improved security \(Apache only\)","> Większe zabezpieczenia (tylko serwer Apache)"
">HTTPS redirect, 30 day caching, iframes allowed only from same origin, mime type sniffing prevention, stricter cookie and refferer policy.","> Przekierowanie HTTPS, 30-dniowe buforowanie iframe dozwolone tylko z tego samego źródła, zapobieganie sprawdzaniu typu MIME, bardziej rygorystyczne zasady dotyczące plików cookie."
">ON \(warning: may break your website\)","> Włącz \ (Uwaga: może uszkodzić Twój serwis \)"
">OFF \(reset htaccess to default\)", "> Wyłącz (przywróć ust. htaccess do domyślnych)"
"> Read more before enabling","> Przeczytaj więcej informacji zanim włączysz"
">Backup","> Kopia bezpieczeństwa"
"> Backup website","> Zrób kopię bezpieczeństwa serwisu"
">Last 5 logins","> Ostatnich 5 logowań"


STATISTICS
">Statistics","> Statystyka"
">Statistika this week", "> Statystyka w tym tygodniu"
">Most popular page","> Najpopularniejsza strona"
">Pageviews last two weeks","> Wyświetlenia w ostatnich dwóch tyg."
">Sessions last two weeks","> Sesje w ostatnich dwóch tyg."
">Sessions","> Sesje"
">Pageviews","> Wyświetlenia"


FOOTER
">News","> Nowości"
">Community",">Społeczność"
">Docs","> Dokumenty"
">Donate","> Wesprzyj"

wiz
Admin
Posts: 447
Joined: Sat Oct 30, 2010 12:23 am

Re: [SOLVED] Special Characters in backend

Post by wiz »

Thanks for the translation glenshee, looks good and great job!

It has been added to the official repository, if you click "Check for updates" in your WonderCMS Settings, you'll be able to see it.
You have been also added as the translations author: https://github.com/robiso/translation-polish

glenshee
Posts: 9
Joined: Tue Oct 24, 2017 8:40 am

Re: [SOLVED] Special Characters in backend

Post by glenshee »

Hi - at first - thank you :)
second - there are problems with polish letters - Tytuł strony - looks like "TytuÅ‚ strony"

Post Reply